• برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی


حوزه تدریس :

سخنوری و فن بیان

حوزه تدریس :

بازاریابی خدمات مالی

حوزه تدریس :

مدیریت مالی و حسایداری فروش

حوزه تدریس :

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

حوزه تدریس :

بررسی و تحلیل نظرات نوین منابع انسانی و رفتار بین الملل

حوزه تدریس :

نورومارکتینگ - بازاریابی عصب پایه

حوزه تدریس :

 استراتژی و مدیریت استراتژیک

حوزه تدریس :

استارتاپ - مهندسی استارتاپ

حوزه تدریس :

مدیریت برند - دیجبتال مارکتینگ- بازاریابی بین الملل- تحقیقات بازاریابی

حوزه تدریس :

مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی و سناریو نویسی، توسعه بازاریابی و فروش و مدیریت برند و کارآفرینی

حوزه تدریس :

دکتری در رفتار مصرف کننده از دانشگاه FIU امریکا

حوزه تدریس :

دیجیتال مارکتینگ

حوزه تدریس :

سخنران و مدرس تشریفات کاربردی بین المللی

 

حوزه تدریس :

مدیریت وصول مطالبات و مباحث ویزیتوری

حوزه تدریس :

زبان صورت

حوزه تدریس :

مدرس مباحث مدیریت مالی و حسابداری فروش، بورس و سرمایه گذاری

حوزه تدریس :

مدرس مباحث بازاریابی، تحقیقات بازار

میزان تحصیلات:دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

حوزه تدریس :

اصول و فنون مذاکره

حوزه تدریس :

تبلیغات و بازاریابی

حوزه تدریس :

تبلیغات

قبلی بعدی
سامانه آموزش آنلاین بازاریاد